CV

Curriculum Vitae

Страхил Панайотов

Гл. асистент, д-р

18 септември 1981, София
E-mail: strahil(dot)panayotov(at)gmail(dot)com

Научни интереси

 1. Древен Изток - филология и епиграфика;
 2. Историография на асирологията;
 3. Клинописно писмо, клинописни таблички и изворознание;
 4. Месопотамска медицина и магия.

Академична кариера

Образование

2000-2002 - Древна история и египтология (Университет "Св. Климент Охридски" София, България)
2003-2005 - Египтология, семитски изследвания, асириология, близкоизточна археология (университет "Руперто Карола" Хайделберг, Германия)
2005-2006 - Асириология и египтология (Университета в Торонто)
2006-2009 - Асириология, египтология и близкоизточна археология, Философски факултет / Асириология, Университет "Руперто Карола" Хайделберг, Германия
22.10.2009 - Magister Artium (асириология, египтология и близкоизточна археология). Философски факултет / асириология, Университет "Руперто Карола" Хайделберг, Германия
2010-2012 - Докторска програма по асириология (Университет "Руперто Карола" Хайделберг, Германия)
2011-2012 - Вавилонската медицина и магията (Свободен университет в Берлин, Германия)
17.03.2014 - Докторска защита по асириология и древна история. Исторически факултет / Древна история и археология, Университет "Св. Климент Охридски" София, България

Назначения

01.–07.2010 - Асистент към Чужди езици и култури - Египтология – Нов Български Университет София, България
01.–07.2013 - Хоноруван преподавател, „Арабистика и семитология“ във Факултета по класически и нови филологии на Университет "Св. Климент Охридски" София, България
2013-2018 - Следдипломен научен сътрудник (Postdoc) в катедра по история и културни изследвания / BabMed ERC Advanced Grant, Свободен университет в Берлин, Германия
07.–10.2018 - Научен сътрудник в катедра по история и културни изследвания / Древни близкоизточни изследвания, Свободен университет в Берлин, Германия
11.2018 - Асистент в Института за исторически изследвания при БАН (продължава).

Научна степен и академична длъжност

2014 - доктор (PhD).
2018 - Асистент в Института за исторически изследвания при БАН.

Академична квалификация

Участие в научни съвети и сдружения

2013–2015 - The International Association for Assyriology

Участие в редколегии и издателски съвети

Рецензент за Le Journal des Médecines Cunéiformes (2018- )

Научни проекти

 • Изследвания на молитви свързани с месопотамския бог на светлината, Нуска (2009).
 • Изследвания относно вавилонска медицина и магия, заедно с Маркхам Ю. Гелер, Университетски колеж в Лондон, Великобритания / Катедра по История на Познанието и BabMed, TOPOI, Свободен университет в Берлин (2009).
 • Изследване на живота на Асиролога Джордж Смит, откривател на месопотамската история за великия потоп (2010).
 • Математически модел за идентифициране на клинописни знаци ("Assyrian Cuneiform Spotlight"), заедно с Норберт Готщайн, BASF, Лудвигсхафен / Университет "Руперто Карола" Хайделберг, Германия (2010-2014).
 • „Таблички с дръжка (амулетни таблички) от Двуречието,“ дисертационен проект (2010-2014).
 • Изследвания относно автобиография на Петър Матеев и клинописните таблички от котел, заедно с Алека Стрезова Българска академия на науките София, България (2010-2017).
 • Изследвания относно Месопотамски ритуални текстове Egalkurra, заедно с Хенри Щадхудърс, катедра по теология и религиозни изследвания в университета в Утрехт, Холандия (2012-2018).
 • Изследвания и първо издание на английски на месопотамски текстове за очните болести, Вавилонска медицина, заедно с Ани Атиа Histoire de la Mésopotamie (Национален център за изследване на науката, Париж, Франция) и Маркхам Ю. Гелер, в Университетски колеж в Лондон, Великобритания / Катедра по История на Познанието и BabMed, TOPOI, Свободен университет в Берлин (2014).
 • Kлинописни текстове отнасящи се до амулети, заедно с Ървинг Финкел от катедра Близък изток, Британски музей Лондон, Великобритания (2014-2018).
 • Рекунструкция на Медицински каталог от Ашур, заедно с Улрике Щайнерт, Дж. Кейл Джонсън, Ерик Шмидтхен, , BabMed, TOPOI, Freie Universität Берлин, Германия (2014-2018).
 • Съставителство и издаване на сборник в чест на Маркхам Ю. Гелер относно Месопотамска медицина и магия, заедно с Людек Вачин Университет в Храдец Кралове, Чешка република (2014-2018).

Експертна и приложна дейност

- Съорганизатор на годишната работна среща на BabMed 1: Диагностика и анатомия (10 лекции), Берлин, Германия (10.2014)

- Организатор на годишната работна среща на BabMed 2, изцеление чрез опушване в Месопотамия и древния свят (10 лекции), Берлин, Германия (07.2015)

Езици; Награди

владее - английски, немски;

ползва - френски, руски, италиански; акадски диалекти, шумерски (основно първо хилядолетие пр. Хр.);

учил - латински; старо, средно и ново египетски.

Подбрана библиография

NB: Публикациите с отворен интернет достъп и такива, качени в academia.edu са маркирани с [OA]

Монографии

Авторски трудове

 • Cuneiform Spotlight of the Neo- and Middle Assyrian Signs. Dresden: Islet, 2014 [Заедно с N. Gottstein†] [OA] ISBN 978-3-9814842-2-9
 • Tаблички с дръжка (амулетни таблички) от Месопотамия – II-I хил. пр. Хр. София: Диомира, 2016 [OA] ISBN 978-954-2977-25-4
 • Mesopotamian Medicine and Magic: Studies in Honour of Markham J. Geller. Ancient Magic and Divination 14. Leiden–Boston: Brill, 2018 [Заедно с L. Vacín] ISBN 978-90-04-36808-8
 • Mesopotamian Eyes Disease Texts: The Nineveh Treatise. Die babylonisch-assyrische Medizin in Texten und Untersuchungen 10. de Gruyter (със сключен договор, във финален стадий) [OA], 2019 [Заедно с M.J. Geller] ISBN 978-1-5015-0655-0

Предпечат

 • Die Lampe am Krankenbett. Untersuchungen zu altorientalischen Gebeten an den Lichtgott Nuska. Cuneiform Digital Library Preprints 4, 2016 [OA]

Издадени сборници

 • Петър Матеев. Автобиография, живот, спомени, дейност. София: Българска академия на науките. Проф. Марин Дринов, 2017 [Заедно с А. Стрезова] ISBN 978-954-322-907-9

Студии и статии

 • Асирийска царска генеалогия (Assyrian Kings Genealogy). - Родознание - Genealogia, 3/4, 2013, 60-78. [OA]
 • Who is the client of the namburbi tablet with handle A 114 (LKA 128) in Istanbul? - Nouvelles Assyriologiques Brèves et Utilitaires, 2013/1: 16-17 [OA]
 • A Copper Bell to Expel Demons in Berlin. - Nouvelles Assyriologiques Brèves et Utilitaires, 2013/3: 80-87 [OA]
 • A Ritual for a Flourishing Bordello. - Bibliotheca Orientalis, 70, 2013, 285-309
 • A Middle Assyrian Juridical Text on a Tablet with Handle. - Archiv orientální, 2013, 81, 223-233 [Заедно с J. Llop] [OA]
 • «Femme fatale» - Nouvelles Assyriologiques Brèves et Utilitaires, 2014/1: 35-38 [Заедно с M.J. Geller] [OA]
 • Some Notes on Böck’s Review of BAM 7 and on Böck 2014. - Nouvelles Assyriologiques Brèves et Utilitaires, 2014/1: 43-49 [OA]
 • A Peculiar Late Babylonian Recipe for Fumigation Against Epilepsy - The Recipes Project – Food, Magic, Science, and Medicine, 2014 [OA]
 • Update to Aššur-etel-ilāni-mukīn-apli’s inscription on tablet with handle. - Nouvelles Assyriologiques Brèves et Utilitaires, 2014/2: 84-86 [OA]
 • Нови извори за живота на петър Матеев (Матюсън и Джордж Смит). In: Tрети международен конгрес по българистика, 23–26 май 2013 г. София: Унив. Издателство "Св. Климент Охридски": 2014, с. 23-39 [OA]
 • George Smith’s Identification of Karkemish: From the Account of his Assistant Mathewson. - In: Karkemish: An Ancient Capital on the Euphrates, ed. N. Marchetti. OrientLab 2. Bologna: AnteQuem, 2014, pp. 44-51 [OA]
 • New Light on George Smith’s Purchase of the Egibi Archive in 1876 from the Nachlass Mathewson. - In: Melammu: The Ancient World in an Age of Globalization, ed. M. J. Geller. Max Planck Research Library for the History and Development of Knowledge 7. Berlin: Edition Open Access, 2014 pp. 191-215 [Заедно с C. Wunsch] [OA]
 • Paleographical notes on KH 13 O 1178, appendix in G. Marchesi, A Bilingual Literary Text from Karkemish Featuring Marduk (with contributions by W. R. Mayer and S. V. Panayotov) (Tab. XXXII-XXXIV). - Orientalia Nova Series, 83, 2014, 330-340 [OA]
 • An administrative tablet from Puzriš-Dagān in Plovdiv, Bulgaria. - Cuneiform Digital Library Notes, 2015/2 [Заедно с K. Kissiov] [OA]
 • The tablet of the Middle Assyrian ‘coronation’ ritual: the placement of VAT 10113 and the displacement of VAT 9978. - Cuneiform Digital Library Notes, 2015/7 [OA]
 • The Gottstein System Implemented on a Digital Middle and Neo-Assyrian Palaeography. - Cuneiform Digital Library Notes, 2015/17 [OA]
 • On ‘Firing Holes’ and Cuneiform Stylus. - Cuneiform Digital Library Notes, 2016/1 [OA]
 • Commentary (BRM 4 24) to Iqqur īpuš, série génerale B, Cuneiform Commentaries Project 3.8.1.B, 2016 [Заедно с E. Jiménez] [OA]
 • Hearing and Seeing Ghosts in Mesopotamian Magical Medicine. - In: Meditation and Healing. The Institute of Mind Humanities, 2016, pp. 49-64 (in Korean) [OA]
 • Fragments of the Nineveh Medical Composition IGI join UGU. - Le Journal des Médecines Cunéiformes, 27, 2016, 59-67 [OA]
 • Addenda and Corrigenda to ‘Fragments of the Nineveh Medical Composition IGI join UGU, JMC 27. - Le Journal des Médecines Cunéiformes, 28, 2016, 66-67 [OA]
 • A Dedication to Ištar from Arbela on an ‘amulet-shaped’ tablet. - Cuneiform Digital Library Notes, 2017/1 [Заедно с V. Alt, A. Borikova, M. Klein, S. Quaijtaal, and C. Richter] [OA]
 • How to cure a 'headache' in a Mesopotamian way? The Recipes Project – Food, Magic, Science, and Medicine, 2017 [OA]
 • The Second Seal of Kabti-ilī-Marduk/Suhaya on a New Egibi Land Sale Contract. - In: From the Four Corners of the Earth. Studies in Iconography and Cultures of the Ancient Near East in Honour of F.A.M. Wiggermann, ed- D. Kertai and O. Nieuwenhuyse. Alter Orient und Altes Testament 441. Münster: Ugarit-Verlag, 2017, pp. 153-163
 • Mesopotamian Ghosts in a Modern Disguise. In Volume in Honour of Professor Peter Delev, ed. H. Popov and J. Tzvetkova. Sofia: St. Kliment Ochridski Press, 2017, pp. 29-36 [OA]
 • Eye Metaphors, Analogies and Similes within Mesopotamian Magico-Medical Texts. - In: The Comparable Body. Analogy and Metaphor in Ancient Mesopotamian, Egyptian, and Greco-Roman Medicine, ed. J.Z. Wee. Studies in Ancient Medicine 49. Leiden-Boston: Brill, 2017, pp. 204-246 [OA]
 • Клинописните таблички от Котел. - In: В А. Стрезова и С. Панайотов, Петър Матеев. Автобиография, живот, спомени, дейност. София: Българска академия на науките. Проф. Марин Дринов, 2017, с. 317-326 [OA]
 • Er darf keine Zwiebeln essen, (sonst) wird ihn ein Skorpion stechen Mesopotamischer magischer Kalender auf „Amulett-Tafeln“. - In: Texte, Medien, Kontexte, ed. J.E. Müller, C. Nouledo, and H. Stiemer. Münster: Nodus, 2018, S. 33-48
 • Magico-Medical Plants and Incantations on Assyrian House Amulets. - In: Sources of Evil. Studies in Mesopotamian Exorcistic Lore, ed. G. Van Buylaere, M. Luukko, D. Schwemer and A. Mertens-Wagschal. Ancient Magic and Divination 15. Leiden – Boston: Brill, 2018, pp. 192-222 [OA]
 • Notes on the Assur Medical Catalogue with Comparison to the Nineveh Medical Encyclopaedia. - In: Assyrian and Babylonian Scholarly Text Catalogues: Medicine, Magic and Divination, ed. U. Steinert. Die babylonisch-assyrische Medizin in Texten und Untersuchungen 9. de Gruyter, 2018, pp. 88-118 [OA]
 • The Assur Medical Catalogue. - In: Assyrian and Babylonian Scholarly Text Catalogues: Medicine, Magic and Divination, ed. U. Steinert. Die babylonisch-assyrische Medizin in Texten und Untersuchungen 9. de Gruyter, 2018, pp. 207-217 [. Заедно с M.J. Geller, J.C. Johnson, E. Schmidtchen, U. Steinert] [OA]
 • Bibliography of Markham J. Geller. - In: Mesopotamian Medicine and Magic: Studies in Honour of Markham J. Geller, ed. S.V. Panayotov and L. Vacín. Ancient Magic and Divination 14. Leiden–Boston: Brill, 2018, pp. xvii-xxxi [Заедно с L. Vacín]
 • Preface. - In: Mesopotamian Medicine and Magic: Studies in Honour of Markham J. Geller, ed. S.V. Panayotov and L. Vacín. Ancient Magic and Divination 14. Leiden–Boston: Brill, 2018, pp. xi-xv [Заедно с L. Vacín]
 • From Awe to Audacity, Stratagems for Approaching Authorities Successfully: The Istanbul Egalkura Tablet A 373. - In: Mesopotamian Medicine and Magic: Studies in Honour of Markham J. Geller, ed. S.V. Panayotov and L. Vacín. Ancient Magic and Divination 14. Leiden–Boston: Brill, 2018, pp. 623-697.
 • Magic and Medicine in Ancient Mesopotamia — A New Collection of Translations (Review article of JoAnn Scurlock, Sourcebook for Ancient Mesopotamian Medicine). - Journal of the American Oriental Society, 138.3, 2018, 567-573.

Научни информации, отзиви, рецензии

 • Loretz, O. Hippologia Ugaritica ... Mit einem Beitrag von M. Stol über Pferde, Pferdekrankheiten und Pferdemedizin in altbabylonischer Zeit. - Bibliotheca Orientalis 72, 2015, 483-489 [OA]
 • Walter Farber. Lamaštu: An Edition of the Canonical Series of Lamaštu. - Bulletin of the School of Oriental and African Studies, 78, 2015, 599-600 [OA]

Доклади от научни форуми

 • Altorientalische Tafeln mit Aufsatz, sog. Amuletttafeln. - Doktorandenforum Kultur der Studienstiftung des Deutschen Volkes in Weimar. Weimar, 29. Apr. 2011
 • Tablets with Projection, tablets in “amulet shape”. 57th Rencontre Assyriologique Internationale, Tradition and Innovation in the Ancient Near East. Rome, 1. 4-8. Jul. 2011 [Poster]
 • Form-Kontext und Fund-Kontext am Beispiel einiger altorientalischer Tontafeln mit Hemerologien. - Forschungskolloquium der Studienstiftung des deutschen Volkes in Zusammenarbeit mit der Professur für Medienwissenschaft der Universität Bayreuth. Bayreuth, 08. Oct. 2011
 • Клинописните таблици от Котел и пътуването на котленеца Петър Матеев в Близкия Изток през 1876 г. Sofia University. Department of History and Archaeology, 30.06.2012
 • Ритуал за успех на кръчмата в Двуречието от I-во хилядолетие пр. Хр. Sofia University. Department of Arabic and Semitic Studies, 09.11.2012
 • Нови извори за живота на Петър Матеев, (II част), Матюсън и Джордж Смит. Sofia University. Third International Congress of Bulgarian Studies, 23.05.2013
 • New Features of Tablets with a Handle (‘Amulet-shaped Tablets’): Towards an Understanding of Their Function. Ghent University. 59th Rencontre Assyriologique Internationale, Law and (Dis)Order in the Ancient Near East. 18.06.2013
 • Divine Weapons in Mesopotamia as Analogy. Freie Universität Berlin. Fourth Dahlem Seminar for the History of Ancient Sciences. 22.10.2013
 • Eye Disease Metaphors in Babylonian Texts. University of Chicago. The Oriental Institute’s Symposium, Body and Metaphor in Ancient Medicine. 02.05.2014
 • Hearing and Seeing Ghosts in Babylonian Magical Medicine. Wonkwang University, Iksan, Korea. Institute of Mind Humanities’ international conference, Mediation & Healing in Asian Traditions. 08.05.2014
 • On the Textual Production of the Babylonian Medical Series on Fumigation. Tel Aviv University. International conference, Three Thousand Years of Textual Production and Dissemination in the Ancient Near East. 19.06.2014
 • Cuneiform Spotlight of the Neo- and Middle Assyrian Signs. University of Warsaw. 60th Rencontre Assyriologique Internationale, Fortune and Misfortune in the Ancient Near East. 23.07.2014
 • Psychosomatic Problems of the Babylonian Patient. University of Warsaw. 60th Rencontre Assyriologique Internationale, Fortune and Misfortune in the Ancient Near East. 23.07.2014
 • Medico-Magical Plants and their Incantations on Tablets with Handle (‘amulet-shaped tablets’). SOAS, London. 01.12.2014
 • The Assur Medical Catalogue - Part I: Structure and Canonization. Würzburg University. International conference, Sources of Evil. 16.04.2015
 • Healing in Images and Text: The Sickbed Scene. University of Bern. 61st Rencontre Assyriologique Internationale, Text and Image. 25.06.2015
 • Introduction to Fumigation in Mesopotamia. Freie Universität Berlin. BabMed Annual Workshop 2, 2015, July 21-22. 21.07.2015
 • What do we know about Mesopotamian surgery – and what would we like to know? Freie Universität Berlin. International conference, Practical Knowledge and Medical Practice in Ancient Mediterranean Cultures. 03.11.2015
 • The Circulation of Medical Knowledge in the Ancient World and the Mesopotamian Therapeutic Texts Dealing with Eye Diseases – A Comparative View. Freie Universität Berlin. BabMed Seminar, Greek and Babylonian Medicine – a Comparative View. 01.12.2015
 • Construction of Mesopotamian Medical Knowledge. Humboldt University Berlin. TOPOI D-1 Research Colloquium. 18.01.2016
 • Current Research of Babylonian Medicine in Berlin. University of Toronto. Seminars on the Ancient Near East. 25.02.2016
 • The Materiality of Mesopotamian Magic and Medicine. Wolfson College, Oxford. The Fifth Annual Oxford Postgraduate Conference in Assyriology (OPCA 2016). 15.04.2016
 • Changes and Transformations in Mesopotamian Eye Disease Texts. University of Innsbruck. Melammu Workshop 2: Literary Change in Mesopotamia and Beyond. 14.10.2016
 • Mesopotamian Eye Disease Texts. University of Cambridge. McDonald Institute for Archaeological Research. 21.11.2016
 • The King’s Health: The Case of Esarhaddon, Between Royal Letters and Therapeutic Texts. Philipps-Universität Marburg. 63rd Rencontre Assyriologique Internationale, Dealing with Antiquity - Past, Present & Future. 27.07.2017
 • The Nineveh Medical Encyclopaedia and similar Compendia. Paris Diderot University. History of Science, History of Text. 25.10.2018
 • The Nineveh Medical Encyclopaedia (NME). Tagungszentrum Bonlanden-Kloster, Medizin im Altertum (Fachschaft Altertumswissenschaften des Cusanuswerks | Bischöfliche Studienförderung). 09.11.2018
 • Book Launch of Mesopotamian Medicine and Magic: Studies in Honour of Markham J. Geller, ed. S.V. Panayotov and L. Vacín. Ancient Magic and Divination 14. Leiden–Boston. 17.12.2018

Други

Издания на извори

  Преводи

   Интервюта, публични сказки, статии в популярни издания

   • UNESCO.int. ‘Bulgarian museum to display winged solar disc in exhibition of new Thracian findings,’ отразява резултатите от археологическо проучване в района на Ямбол, България. 04.06.2010
   • bTV Media Group. Телевизионно интервю за историята на Месопотамския потоп и клинописните таблички в Котел, България. 06.11.2012
   • Минджонк медицински новини, доклад за конференция за медиация и изцеление, Уонкуан университет, Иксан (на Корейски). 15.05.2014
   • Българско национално радио. Интервю за унищожаването на Палмира, Сирия. 29.03.2016