information

Научен състав

Научният състав на Секция ПИНИ е сравнително малоброен, но високо компетентен. Той включва хабилитирани и нехабилитирани учени - специалисти по една или повече от базовите науки на историята. Това позволява плодотворно взаимодействие в колегията при реализирането на различни интердисциплинарни изследвания по границите между историята и други области на знанието.

Сътрудници на Секция ПИНИ