CV

Curriculum Vitae

Александър Стоянов

Асистент, д-р

13.11.1987, София
E-mail: aleksandarstoyanov(at)abv(dot)bg

Научни интереси

 1. Военна история
 2. Ранномодерна история на Европа
 3. Модерна история на Европа
 4. История на европейската експанзия и глобализация

Академична кариера

Образование

2012-2017 г. - Лайденски университет Нидерландия, докторска степен по история, дисертационен труд: Russia marches South: army reform and battlefield performance in Russia’s Southern campaigns, 1695-1739

2010-2011 г. - Лайденски университет, Нидерландия, магистърска степен cum laude – „История на европейската експанзия и глобализация“.

2006-2010 г. – Софийски университет „Св. Климент Охридски“, бакалавърска степен по история, специализация „Нова и Съвременна история“.

Назначения

2021 г. – асистент, Българска Академия на Науките, Институт за исторически изследвания, секция Информатика и помощни дисциплини.

2020 г. – преподавател по история в НГДЕК „Св. Константин Кирил Философ“

2017-2018 г. – хоноруван преподавател НБУ – „Сигурност и външна политика на Русия“

Научна степен и академична длъжност

2012 - Доктор по история (PhD)

2021 - Асистент

Академична квалификация

Участие в научни съвети и сдружения

2018 - досега: Society for Military History

Участие в редколегии и издателски съвети

Научни проекти

Експертна и приложна дейност

Езици; Награди

Английски, руски, латински (базово), старогръцки (базово), старобългарски (базово)

Подбрана библиография

Монографии

Авторски трудове

 • „Тридесетгодишната война 1618-1648 г.“, Милениум, София, 2015
 • „Великата Северна война: Триумфът на Петър I“, Милениум, София, 2015
 • „Балканските войни на българската армия“, Милениум, София, 2015
 • „Османската експанзия 1453-1683 г.“, Сиела, София, 2016
 • „Руско-турските войни 1569-1878 г.“, Сиела, София, 2018
 • „Османо-хабсбургските войни 1500-1792 г.“, Сиела, София, 2022
 • „България и Средновековния свят – исторически атлас“, Българска история, София, 2022

Издадени сборници

  Студии и статии

  • „The Size of Bulgaria’s Medieval Field Armies: A Case Study of Military Mobilization Capacity in the Middle Ages,“ in: The Journal of Military History, 83:3 (July 2019): pp. 719 – 746.
  • „Наемничеството в средновековна България“. Bulgaria Medievalis, 11, 1, Фондация Българско историческо наследство, 2022, 359-376

  Научни информации, отзиви, рецензии

   Доклади от научни форуми

   • Юбилейна конференция „Историческата наука в съвременния свят“ 2022 г. - "Числеността на ранно-модерните армии като предизвикателство към съвременната историография"
   • Международна конференция „Залезът на Балканското средновековие“, 2021 г. – Ранноосманската армия на Балканите
   • Международна конференция "Всекидневният живот в средновековна България", 2020 г. – Наемниците в средновековна България

   Други

   Издания на извори

    Преводи

     Интервюта, публични сказки, статии в популярни издания