CV

Curriculum Vitae

Драгомир Йорданов

Dragomir Yordanov

Специалист, д-р

13.02.1979, Велико Търново
E-mail: dragorachev(at)gmail(dot)com

Научни интереси

 1. Историческа география и картография,
 2. Нова история на България, Балканите и Европа (XIX-XX в.),
 3. Политически граници на държавите в Ново време,
 4. Етнически граници на българите и на останалите балкански народи в Ново време,
 5. Стари карти на България и Балканите от XIX-XX в.

Академична кариера

Образование

2002 г. – Бакалавър по история и география, Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий”.

2003 г. – Магистър по история, Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий".

2017 г. – Доктор по история (PhD) след защита на дисертация на тема „Границите на България 1870-1886 г. Историческо формиране и развитие” под научното ръководство на проф. д-р Петко Ст. Петков, Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий”.

Назначения

2007-2013 г. – Уредник в отдел „История на България XV-XIX в.” в Регионален исторически музей – гр. Велико Търново

2021 г. – Специалист в секция „Помощни исторически науки и информатика” към Институт за исторически изследвания при БАН (продължава).

Научна степен и академична длъжност

2017 г. - Доктор по история (PhD).

2021 г. – Специалист историк в секция „Помощни исторически науки и информатика” към Институт за исторически изследвания при БАН (продължава).

Академична квалификация

Участие в научни съвети и сдружения

2017 г. - член на Съюза на учените в България - клон Велико Търново (продължава)

Участие в редколегии и издателски съвети

Научни проекти

 • Участие в сайта (проекта) „Активна историческа карта” на едноименната фондация, съавтор е на няколко динамични исторически карти и отговорник по темите „политически граници” и „стари карти” (2019 - продължава).

Експертна и приложна дейност

Езици; Награди

владее – английски
ползва - руски

2019 - Годишна награда на Военноисторическата комисия (съвместно с Николай Дунев и Виктор Райчев) за принос в изследването и популяризирането на българската бойна слава и за създаване на сайта „Активна историческа карта”.

Подбрана библиография

Монографии

Авторски трудове

 • Областта Прусия. Историко-географски очерк. Велико Търново, 2004.
 • Границите на България 1870-1886 г. Историческо формиране и развитие. Велико Търново, 2018, 268 c.

Издадени сборници

  Студии и статии

  • Пруският въпрос и геополитическите му измерения. В: Геополитика и геостратегия, кн. 6, 2005, с. 145-163.
  • Спорът за Курилите. История и възможни решения. В: Геополитика и геостратегия, кн. 2, 2008, с. 177-181.
  • Някои сходства в териториалното развитие на трите български държави. В: Геополитика и геостратегия, кн. 2, 2009, с. 15-21.
  • За истинското значение на освобождението на Търново. В: 130 години от Руско-турската война (1877-1878 г.) и Освобождението на България. Велико Търново, 2009, с. 88-101.
  • Руска карта на Търново от 1877 г. В: Известия на Регионален исторически музей – Велико Търново, т. XXVI, 2011, Велико Търново, с. 305-317.
  • Стара планина като политическа граница в Ново време. В: Известия на Регионален исторически музей-Габрово, т. II, 2014, Велико Търново, 2015, с. 278-307.
  • Проектът на княз Черкаски за „Голяма България. В: Геополитика и геостратегия, кн. 1, 2016, с. 139-146.
  • Руски планове за очертаване на границите на Санстефанска България на самия терен. В: Епохи, т. XXIV, 2016, кн. 1, Велико Търново, 2016, с. 82-92.
  • Въпросът за границите на свободна България по време на мисията на Драган Цанков и Марко Балабанов в Западна Европа и Русия през 1876 г. В: България, българите и Европа – мит, история, съвремие, т. IX, 2014, Велико Търново, 2016, с. 148-160.
  • Западни проекти за прекрояването на Балканите от 1875-1876 г. и мястото на България в тях. В: Балканите-език, история, култура, т. V, 2017, кн. 1, Велико Търново, 2017, с. 55-61.
  • Руски проект за промени в Санстефанския договор от май 1878 г. В: България и българите – история и култура (XVIII-XX век). Доклади от научна конференция, посветена на 80-годишнината от рождението на доц. д-р Георги Плетньов. Велико Търново, 2018, с. 78-102.
  • Териториалният спор за град Видин и Видинско – един слабо познат епизод от Източната криза от 1875–1878 г. В: България, българите и Европа – мит, история, съвремие, т. XIII, 2018, Велико Търново, 2019, с. 225-234.
  • Немска карта на Търново от XIX в. В: Известия на Регионален исторически музей-Габрово. т. VII, 2020, Велико Търново, 2020, с. 307-328.
  • Словенска етнографска карта на българските земи от XIX век. В: Епохи, Велико Търново, т. XXVIII, 2020, кн. 2, Велико Търново, 2021, с. 312-328.
  • Нереализиран план на генерал М. Д. Скобелев за действията на руската армия след падането на крепостта Плевен. В: Войната и мирът – минало, настояще, предизвикателства. Сборник с доклади от международна научна конференция 22 юни 2018, Велико Търново, 2021, с. 78-87.
  • Етнографската карта на Васил Д. Стоянов от 60-те години на XIX в. В: Дни на науката 2020. Великотърновски клон на Съюза на учените в България. Велико Търново, 2021, с. 127-138.

  Научни информации, отзиви, рецензии

   Доклади от научни форуми

   • Участие в Международна научна конференция на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий” и „Форум „България-Русия” „Руско-турска война – 130 години”, проведена на 16-17.04.2008 г. в гр. Велико Търново, с доклад: „За истинското значение на освобождението на Търново”.
   • Участие в Национална научна конференция на Регионален исторически музей-Габрово и Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий” „Старопланинският регион в историята на българските земи”, проведена на 2-3.10.2014 г. в гр. Габрово, с доклад: „Стара планина като политическа граница в Ново време”.
   • Участие в IX Научна конференция на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий” „България, българите и Европа – мит, история и съвремие”, проведена на 31.10.2014 г. в гр. Велико Търново, с доклад: „Въпросът за границите на свободна България по време на мисията на Драган Цанков и Марко Балабанов в Западна Европа и Русия през 1876 г.”.
   • Участие в V Международна научна конференция на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий” „Балканите-език, история, култура”, проведена на 23-24.10.2015 г. в гр. Велико Търново, с доклад: Западни проекти за прекрояването на Балканите от 1875-1876 г. и мястото на България в тях”.
   • Участие в Научна конференция на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий”, посветена на 80-годишнината от рождението на доц. д-р Георги Плетньов „България и българите – история и култура (XVIII-XX в.)”, проведена на 4.12.2015 г. в гр. Велико Търново, с доклад: „Руски проект за промени в Санстефанския договор от май 1878 г.”.
   • Участие в III Международна конференция на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий” „Войната и мирът – минало, настояще, предизвикателства”, проведена на 22.06.2018 г. в. гр. Велико Търново, с доклад: „Нереализиран план на генерал М. Д. Скобелев за действията на руската армия след падането на крепостта Плевен”.
   • Участие в XIII Научна конференция на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий” „България, българите и Европа – мит, история и съвремие”, проведена на 31.10.2018 г. в гр. Велико Търново, с доклад: „Териториалният спор за гр. Видин и Видинско – един слабо познат епизод от Източната криза от 1875-1878 г.”.
   • Участие в VI Национална научна конференция на Регионален исторически музей-Габрово и Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий” „Старопланинският регион – минало, настояще, перспективи, развитие на културния туризъм”, проведена на 3.10.2019 г. в гр. Габрово, с доклад: „Немска карта на Търново от XIX в.”
   • Участие в Международна научна конференция на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий” по повод 70-годишнината от рождението на проф. д.и.н. Иван Стоянов „България и българите – събития, личности, идеи (XVIII-XX в.)”, проведена на 18.10.2019 г. в гр. Велико Търново, с доклад: „Проектът на Васил Д. Стоянов за нови граници на Балканите от 1863 г.”.
   • Участие в Конференция „Дни на науката – 2020 г.” на Великотърновския клон на Съюза на учените в България, проведена на 29.10.2020 г. в гр. Велико Търново, с доклад: „Етнографската карта на Васил Д. Стоянов от 60-те години на XIX век”.
   • Участие в XV Научна конференция на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий” „България, българите и Европа – мит, история и съвремие”, проведена на 02.11.2020 г. в гр. Велико Търново, с доклад: „Български етнографски карти от Възраждането”.
   • Участие в XVI Научна конференция на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий” „България, българите и Европа – мит, история и съвремие”, проведена на 02.11.2021 г. в гр. Велико Търново, с доклад: „Въпросът за столицата на бъдеща свободна България през 60-те и 70-те години на XIX век”.
   • Участие в Конференция „Дни на науката – 2021 г.” на Великотърновския клон на Съюза на учените в България, проведена на 29.10. 2021 г. в гр. Велико Търново, с доклад: „Географската карта на Васил Д. Стоянов на Европейска Турция от 1863 г.”.

   Други

   Участие в колективни издания

   • Затвор-музей - Велико Търново. Пътеводител (в съавторство с Т. Кънчева). Варна, 2008.
   • Учредителното събрание 1879 г. Албум (в съавторство със Ст. Бейков, Т. Кънчева и Св. Атанасова). Велико Търново, 2009 (преиздаден през 2014 и 2019).

   Исторически карти

   • Българската екзархия 1870-1912. В: Петков, Петко Ст. Българската православна църква и държавната власт в Княжество/Царство България 1878-1912 г. (институциаонални отношения). Велико Търново, 2012 (цветна сгъваема карта в края на книгата).
   • Карти за границите на България през периода 1870-1885 г. В: Петков, Петко Ст. Нова история на България XVIII-XIX век. Документи, бележки, карти. Велико Търново, 2020, с. 347-358 (6 броя черно-бели сгъваеми карти).
   • Основни търговски центрове, около които се интегрира българският национален пазар преди 1878 г. В: Русев, Иван. Национален пазар преди националната държава. Има ли български национален пазар преди Освобождението от 1878 г.? В: Известия на центъра за стопанско-исторически изследвания (ЦСИИ), т. 5, 2020, с. 19 (черно-бяла карта).
   • Българската Екзархия през периода 1870-1877 г. В: Петков, Петко Ст. Пътищата към Освобождението (до 1879 г. и след това). Студии и статии по Нова история на България. С., 2021 (цветна карта във форзаците на книгата).

   Интервюта, публични сказки, статии в популярни издания

   • Велчовата завера: В: Анонс. Велико Търново, 2010, бр. 46, 19 април, с. 3.